PERSONDATAPOLITIK

1. Introduktion

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos CAPA BIOTECH APS. Hvis du skal testes for smitte af COVID-19, skal vi indsamle en række oplysninger fra dig. Dette er nødvendigt for sikkert at kunne konstatere om hvorvidt du er smittet med COVID-19.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Dvs. at vi opbevarer oplysninger for dig, som efterlever reglerne for journalføring for sundhedspersoner.

2. Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på din booking, mens du bruger vores hjemmeside.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger, CPR-nummer, og om hvorvidt du er smittet med COVID-19.

CAPA BIOTECH APS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Gennemfører et køb af vores service.

– Anmelder vores hjemmeside

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

3. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://capabiotech.com er Henrik Bang, Bolbrovej 95 A, 2960 Rungsted Kyst.

4. Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og CPR-nummer indhenter vi for at kunne levere den den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en bookingbeskæftigelse.

Når du betaler for din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Clearhouse, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af en ydelse, vil du desværre ikke have mulighed for at købe ydelsen af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 10 år efter du har modtaget din ydelse. Det skyldes at vi er omfattet af journalføringsbekendtgørelsens regler. Når vi modtager dine oplysninger i forbindelse med COVID-19 testning, behandler vi disse oplysninger med grundlag i sundhedslovgivningen.

5. Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot, Google.

Vi har vores hjemmeside hos WordPress og betalingssystem gennem Clearhouse, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i WordPresss datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

6. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kontakt@capabiotech.dk.

Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk